Glas Tamnave stampa

Маркетинг

ЦЕНОВНИК ОГЛАШАВАЊА


Огласни простор на КОЛОРНИМ странама:

- 1/16 стране..................................................... 1.200 дин.
- 1/8 стране...................................................... 2.200 дин.
- 1/4 стране...................................................... 4.200 дин.
- 1/2 стране...................................................... 8.000 дин.
- Цела страна ...............................................15.000 дин.

Огласни простор на ЦРНО-БЕЛИМ странама:

- 1/16 стране..................................................... 800 дин.
- 1/8 стране......................................................1.500 дин.
- 1/4 стране......................................................2.800 дин.
- 1/2 стране......................................................5.500 дин.
- Цела страна ................................................. 10.000 дин.

МАЛИ ОГЛАСИ
Кратки текстуални огласи са једном реченицом
и телефонским бројем (уоквирено) ......... 300,оо дин.


Цене на странама ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
(фотографија са текстом поруке- једна реченица):

- Класична величина (1/9стране) ............. 1.300 дин.
- Дупла величина (2/9 стране).................... 2.600 дин.
- 1/3 стране.................................................... 3.900 дин.

Годишња претплата (са урачунатим поштанским трошковима) ............. 2.400 дин.