Glas Tamnave stampa

Маркетинг

ЦЕНОВНИК ОГЛАШАВАЊА


МАЛИ ОГЛАСИ
Кратки текстуални огласи са једном реченицом
и телефонским бројем (уоквирено) ......... 300,оо дин.


Цене на странама ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
(фотографија са текстом поруке- једна реченица):

- Класична величина (1/9стране) ............. 1.300 дин.
- Дупла величина (2/9 стране).................... 2.600 дин.
- 1/3 стране.................................................... 3.900 дин.

Годишња претплата (са урачунатим поштанским трошковима) ............. 2.400 дин.