Glas Tamnave stampa

О нама

"Глас Тамнаве" је локални часопис који излази сваког другог четвртка (два пута месечно) са тиражом од 2.500 примерака. Дистрибуира се на територијама три општине: Уб, Владимирци и Коцељева. Штампа се на у формату А-4, на 24-28 страна.
Редакција је отворена за сарадњу. Рукописи се не чувају и не враћају.
Адреса редакције:
ул. Иве Андрића бр. 1, 14210 Уб
E-mail: glastamnave@gmail.com

Телефони: 014/411-071, 064/21-80- 588, 064/484-20-50 и 063/83-53-878.


Издавач: Маркетинг агенција и СТКР "Глас Тамнаве" Уб. Уписано у регистар гласила под регистарским бројем NV000295. Година оснивања 1992, решењем Министарства информисања РС бр.632-66/92-01
Главни и одговорни уредник: Милан Миловановић.
Сарадници:
Драгана Недељковић, Бранко Матић, Радован Пулетић, Милан Босиљчић, Благоје Цонић, Мишел Капларевић, Милорад Радојичић, Љубица Симановић, Дуња Капларевић, Верољуб Бабић (Коцељева), Света Гашић (Владимирци).
Уредник:
Милован Миловановић.
Основни мото у раду:
НОВИНАР МОРА ДА СЛУЖИ ИСТИНИ!

 СА "ГЛАСОМ ТАМНАВЕ" ТАМНАВА ВАМ ЈЕ НА ДЛАНУ!


Продајна места "Гласа Тамнаве":


Све продавнице ЗЗ "Трлић" (Карађорђева бр.1 Уб, Свете Поповића бр.15 Уб, Вука Караџића бр.41 Уб, Трлић бб, Врело бб, Калиновац бб), код "Мићурије", Трговина "Краљ", Трговина "Нешић", киоск "Дани" код моста, киоск "Илић" на пијаци, Трговина "Рајаковић", Трговина "Костадиновић" Ђунис и Првомајска улица (2), Киоск "Огиша" у првомајској улици, Трговина "Љиља" Првомајска, СТР "Б и СТ" Талови, СТР "Мали пијац" аутобуска станица, СТР "Миша" Совљак, Продавница "Пера" у улици Рајка Михајловића, СТР "Феникс", СТР "Палма" Радљево, СТР "Костић" Бањани, СТР "Кеша" Брезовица, СТР "Зрно" Памбуковица, Продавница Звиздар, Продавница Трњаци, Продавница Таково..., сви кисоци (6) "Футура Плус (Штампа систем)" Уб (5) , Бањани (1), СТР "М-Кафе преко пута Цркве, СТР "Кладница" Таково и СТР "Тадић" Стубленица...
Нова продајна места: Сви продајни објекти "Џавић"- 4 на Убу (код Цркве, подрум пића код "Југопетрола", преко насипа и Мајерова), Радљево, Бргуле, Руклада и Бањани.