Glas Tamnave stampa

ОТПИС КАМАТЕ РЕДОВНИМ ПЛАТИШАМА

Уб, 3. фебруар 2013. у 15:44

Аутор: Драгана Недељковић

ОТПИС КАМАТЕ РЕДОВНИМ ПЛАТИШАМА

Олакшице за пореске обвезнике

Дугогодишњи порески дужници имали су још једну прилику да се раздуже колико могу, захваљујући Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга. Наиме, они који су до 31. јануара измирили текуће обавезе за новембар и децембар, квалификовали су се за отпис свих затезних камата за неплаћене порезе из прошлости и обезбедили мировање главног пореског дуга, који ће отплаћивати одложено. Други услов за стицање ове „пореске амнестије” је да и у наредне две године редовно плаћају задужења.
Малим пореским обвезницима (физичка лица и предузезници), који редовно буду плаћали текуће обавезе у 2013, по истеку године биће отписано 50 посто камате, а преостали износ на крају 2014. Великом пореском обвезнику, под условом да редовно сервисира обавезе, камата ће се отписивати на крају првог и другог полугодишта ове године. Важно је рећи да уколико порески обвезник у периоду мировања главног пореског дуга престане да плаћа текуће обавезе, олакшице престају да важе.
Пошто је законски рок за ову процедуру истекао последњег дана у јануару, још увек није познато колики је број пореских дужника из Тамнаве искористио понуђену привилегију. Али, од начелника Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних јавних прихода општине Уб, Станка Јошића сазнали смо да привреда, предузетници и грађани укупно дугују око 130 милиона динара за пореске обавезе, од чега 22 милиона за камату.
У надлежности локалне пореске администрације је порез на имовину за физичка и правна лица, порез на земљиште за правна лица, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и такса за истицање фирме. Ови изворни приходи општине Уб чине 40 посто укупних буџетских прихода, што је у прошлој години износило око 400 милиона динара.
- Највећи извор прихода је накнада за коришћење грађевинског земљишта и само РЕИК „Колубара” по овом основу општини Уб месечно плаћа 27 милиона динара. Међутим, по садашњим законима она престаје да важи 31. децембра текуће године, најављено је да ће бити интегрисана у Закон о порезима, али за сада то није учињено. Додуше, правна лица плаћају порез на земљиште, али то је далеко мање средстава. Приход од пореза на имовину правних лица је у 2012. години износио око 30 милиона динара. Убска привреда је лоша, тако да смо и по овом основу највише средстава добијали од „Колубаре”. Број физичких лица који су порески обвезници је 10.500, али је њих 7.000 опорезиво. Ради се о томе да процењена вредност објекта или пореска основица мора бити преко 400.000 динара да би обвезник био опорезив – прецизира начелник Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних јавних прихода општине Уб. Јошић додаје да је локална пореска администрација у прошлој години наплатила и око шест милиона динара по основу такси за истицање фирми. Недавно је држава укинула ову обавезу за предузетнике и мала правна лица испод 50 милиона промета годишње, тако да општина Уб остаје без тих пара у 2013. години.

Ова вест нема галерију слика.


Актуелно издање

Број 282 (4. март 2021)

Број 282 (4. март 2021)
Преузми .pdf формат

Следећи број излази:
18. март 2021.
RS Sistem

Архива претходних бројева

Број 281 (11. фебруар 2021.)

Број 280 (28. јануар 2021.)

Двобој 278-279 (24. децембар 2021.)

Број 277 (3. децембар 2020.)

Број 276 (19. новембар 2020.)